Veljača 2024 - OBAVIJESNE PRIJAVE- TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2023

Vrsta seminara:

Video seminar

Veljača 2024 - OBAVIJESNE PRIJAVE- TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2023 Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Teme seminara:

- OBAVIJESNE PRIJAVE- TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2023

- PODNOŠENJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023. GODINU- OBRAZLOŽENJA IZ FIA

- UMJETNA INTELIGENCIJA U RAČUNOVODSTVU - PRILIKA ILI RIZICI


Cilj seminara:

Polaznike seminara podsjetiti i upozoriti na značaj obavijesnih prijava za zakonito sastavljanje godišnjeg izvještaja za 2023. godinu kroz praktičan prikaz sastavljanja svake od propisanih obavijesnih prijava. obrazložiti jedan novi trend i ukazati na perspektivu primjena umjetne inteligencije u računovodstvu i reviziji u BiH


PROGRAM SEMINARA:

I- OBAVIJESNA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK –( Augustin Mišić, dipl.oec.)

Prikaz primjera obračuna obavijesnih prijava poreza na dohodak, obrazloženja pitanja vezanih za ove vrste prijava
1. Godišnje izvješće o ukupno isplaćenim plaćama i drugim osobnim primanjima (Obrazac GIP-1022)
2. Godišnje izvješće o isplaćenom dohotku od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac „X“ )
3. Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052)
4. Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053)
5. Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM-1054).

II-OBAVIJESNA PRIJAVA POREZA NA DOBIT

1. – SASTAVLJANJE POREZNE BILANCE (OBRAZAC PB 800-A) – dr.sc. Željko Bošnjak

 Polazne stavke u poreznoj bilanci
- Prikazivanje prihoda, rashoda, „poslovnog rezultata“ i „financijskog rezultata“ u poreznoj bilanci gospodarskog društva, „djelomično izuzete osobe“, podružnice / poslovne jedinice
Kapitalni dobici i kapitalni gubici u poreznoj bilanci
- Treba li se porezna osnovica korigirati za svaki kapitalni dobitak / gubitak?
- Primjeri kapitalnih dobitaka i gubitaka kao korektivnih stavki porezne bilance.

Utvrđivanje „trajno“ porezno nepriznatih rashoda
- Rashodi koji se ne mogu povezati s ostvarivanjem dobiti ili se ne mogu povezati s načelom „poslovanja pažnjom dobrog privrednika“ – što obuhvaća ova stavka uvećanja porezne osnovice?
- „Istanjena kapitalizacija“ – na koga se odnosi i kako se izračunava?
- Reprezentacija, donacije i sponzorstva – sličnosti i razlike poreznog tretmana.
- Drugi „trajno“ porezni nepriznati rashodi.

Obračun amortizacije i drugih rashoda po osnovi dugotrajne imovine za porezne svrhe i prikazivanje privremenih razlika ( u kontekstu novog STAVA FMF)
- Moraju li pravne osobe raditi poseban obračun amortizacije za porezne svrhe?
- Porezni tretman amortizacije „imovine s pravom korištenja“ i ESCO projekata.
- Kakav je porezni tretman nerealiziranih gubitaka po osnovi dugotrajne financijske imovine?

Prikazivanje odbitnih privremenih razlika u poreznoj bilanci
- Nastanak i ukidanje privremenih razlika po osnovi rezerviranja.
- Nastanak i ukidanje privremenih razlika po osnovi nerealiziranih gubitaka kod zaliha i dugotrajne imovine.
Otpisi i vrijednosna usklađenja potraživanja – „stvarni“ vs. „očekivani“ nerealizirani gubici.
- Prikazivanje transfernih cijena u poreznoj bilanci
- Oporeziva dobit vs. porezna osnovica u poreznoj bilanci

Prikazivanje nastanka ili pokrića poreznih gubitaka
- Iskazivanje poreznog gubitka u poreznoj bilanci.
- Zašto je važno pravilno popuniti obrazac PG-809?

Popunjavanje dijela (X.) „stanje poreza na dobit“ porezne bilance

2. SASTAVLJANJE OSTALIH OBAVIJESNIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT- (Dr.sc. Dragan Gabrić)
Prikaz primjera obračuna obavijesnih prijava poreza na dobit, obrazloženja pitanja vezanih za ove vrste prijava
- Porezna bilanca (Obrazac PB 800-B)
- Plan investiranja (Obrazac PI-808)
- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809)
e) Prijava porezne olakšice po osnovi investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810)
- Prijava porezne olakšice po osnovi investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811)
- Prijava porezne olakšice po osnovi novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
- Izjava pravne osobe u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820).

 III- PODNOŠENJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJA IZ FIA- ( Nejla Jusufović, mag.ec.- rukovoditelj Sektora za ekonomsko-financijske poslove)
- Izmjene u obrascima za mikro preduzeća;
- Sadržaji FIA predložaka;
- Napomene za pravilno popunjavanje FIA predložaka;
- Prikaz postupka elektronske predaje obrazaca;
- Najčešća pitanja iz prakse u vezi prijema finansijskih izvjestaja i odgovori.

IV- UMJETNA INTELIGENCIJA U RAČUNOVODSTVU - PRILIKA ILI RIZICI- (Prof. dr. Brano Markić)

- Što je umjetna inteligencija
- Relacije između umjetne inteligencije, strojnog učenja, neuronskih mreža i dubokog učenja
- Mogućnosti unapređenja računovodstva implementacijom umjetne inteligencije
- Slabosti i mogući rizici za računovodstvenu profesiju implementacijom umjetne inteligencije

V- NOVI PROPISI I AKTUALNE INFORMACIJE (Augustin Mišić, dipl.oec.)

- Osvrt i komentar novih propisa iz oblasti računovodstva, poreza i financija koji su u primjeni od

25.01.2024. godine

VI- PITANJA SUDIONIKA (svi predavači)

- Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije seminara, a odnose se na predložene teme.

SEMINARSKI MATERIJAL:

- Prezentacijski materijal


Predavači:

- Augustin Mišić, dipl.oec. - Dr. sc. Željko Bošnjak, - Dr.sc. Dragan Gabrić, - Nejla Jusufović, mag.ec. - Prof. dr. Brano Markić

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.