Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se
Seminari

PRIMJENA NOVIH KONTNIH PLANOVA ZA PODUZEĆA I NEPROFITNE PRAVNE OSOBE

Za praktičnu primjenu propisanih kontnih okvira obveznici primjene trebaju donijeti opći akt sadržaj kojeg je „detaljan kontni plan“ koji mora biti usuglašen s propisanim okvirom. Društvo „Fircon“ d.o.o. Mostar je pripremilo detaljan analitički kontni plan za gospodarska društva i neprofitne organizacije s obrazloženjima pojedinih sintetičkih konta koja se pozivaju na aktualne MRS/MSFI. Cilj seminara je da kroz prezentaciju primjene nekih novih skupina konta i prikaze preknjižavanja na novi kontni plan pomogne polaznicima seminara implementirati novi kontni plan čija je obvezna primjena od 01.01.2022. godine.
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara