Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se
Seminari

RASPRAVA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA

Rasprava poreznih i računovodstvenih pitanja ima za cilj sustavno proučavanje i ispitivanje predmetnih pitanja koristeći legalni pravni temelj i trenutnu praksu porezne i sudske vlasti sa svrhom da polaznicima seminara pomogne u ostvarivanja prava i ispunjenju obveze propisanih zakonom.
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara