Revizija

Što je revizija financijskih izvještaja?

Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova pravne osobe, sukladno MRS / MSFI i drugim propisima u Federaciji BiH u cilju zaštite javnog interesa kod javnog prezentiranja financijskih izvještaja.

Tko podliježe obvezi revizije?

Obveznoj reviziji podliježu financijski izvještaji i konsolidirani financijski izvještaji pravnih osoba razvrstanih u velika i srednja društva, kao i društva čijim se papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitiranje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Pravne osobe u smislu ovog Zakona, razvrstavaju se na male, srednje i velike, ovisno o pokazateljima utvrđenim na dan sastavljanja financijskih izvještaja u poslovnoj godini, prema sljedećim kriterijima: visina prihoda, vrijednost imovine, prosječan broj zaposlenih u tijeku poslovne godine.

Tko, kada I na koji način vršI razvrstavanje?

Na datum sastavljanja financijskih izvještaja, pravne osobe su dužne samostalno izvršiti razvrstavanje sukladno navedenim kriterijima i tako dobivene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu. Novoosnovane pravne osobe razvrstavaju se na temelju podataka iz financijskih izvještaja za tekuću poslovnu godinu, razmjerno broju mjeseci poslovanja, a dobiveni podaci koriste se za tekuću i narednu poslovnu godinu. Prosječna vrijednost poslovne imovine izračunava se tako što se zbroji neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na početku i na kraju obračunskog razdoblja podijeli s brojem dva, a prosječan broj zaposlenih tako što se ukupan zbroj zaposlenih krajem svakog mjeseca, uključujući i zaposlene izvan teritorije Federacije, podijeli s brojem mjeseci u obračunskom razdoblju. Obavještenje o razvrstavanju pravne osobe u male, srednje ili velike, izvršeno sukladno odredbama Zakona, pravna osoba je dužna uz godišnje financijske izvještaje, dostaviti Ovlaštenoj instituciji (FIP ili AFIP).

Koje su posljedice neispunjenja obveza vezanih za reviziju?

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: ne osigura reviziju svojih financijskih izvještaja i/ili ne revidira financijske izvještaje. Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako: trajno ne čuva izvještaje o izvršenoj reviziji, Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Tko može obavljati poslove revizije?

Sve oblike revizije u Federaciji obavljaju gospodarska društva za reviziju koja posjeduju licenciju izdanu od Ministarstva. Društvo za reviziju može obavljati usluge revizije samo ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ima uposlenog najmanje jednog ovlaštenog revizora s važećom licencijom. Društva za reviziju s uposlenim samo jednim ovlaštenim revizorom ne mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja: dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 8.000.000 KM, po isteku jedne godine od početka primjene ovog zakona; gospodarskih društava i javnih dioničkih društava čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi; banaka, investicijskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava; odnosno drugih pravnih osoba, koje obavljaju financijske usluge i za koje zakon koji uređuje obavljanje tih poslova određuje dodatni opseg revizije konsolidiranih izvještaja.

Kakve garancije društvo za reviziju treba osigurati za neadekvatno revizorsko mišljenje?

Društva za reviziju su dužna osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi gospodarskim društvima moglo počiniti neadekvatno izraženo revizorsko mišljenje. Minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 50.000 KM. Minimalna svota pokrića po štetnom događaju koje bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, investicijskih fondova i društava za osiguranje iznosi 500.000 KM. Ispunjavamo sve Zakonom propisane uvjete za obavljanje revizije svih društava i institucija, spremni smo ponuditi usluge revizije svim društvima koja se odluče pokloniti nam povjerenje.
Naše usluge

Zašto revizija Fircon?

Biti od pomoći u svladavanju sve zahtjevnijih obveza koje zakonodavac postavlja pred svako Društvo.
Bazirajući se na procjeni potreba i očekivanja naših klijenata primjenjujemo sljedeće kriterije prilikom odabira našeg revizorskog tima:

 • Kvalifikacije (ovlašteni revizori, certificirani računovođe)
 • Iskustvo iz oblasti računovodstva, financija i poreznih propisa
 • Specifična znanja na području djelatnosti kojima se bavi klijent
Visoka kvaliteta usluge
Visoka kvaliteta usluge
Međunarodni pristup i iskustvo uz „domaće cijene"
Međunarodni pristup i iskustvo uz „domaće cijene"
Mogućnost pružanja usluga na engleskom jeziku
Mogućnost pružanja usluga na engleskom jeziku
Iskusan i raspoloživ tim
Iskusan i raspoloživ tim
Iskustvo u revizijama društava iz različitih segmenata djelatnosti
Iskustvo u revizijama društava iz različitih segmenata djelatnosti
Inovativne usluge i stalna unaprjeđenja
Inovativne usluge i stalna unaprjeđenja

Naši klijenti

 • TDR d.o.o. Sarajevo
 • HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar
 • KRAŠ TRGOVINA d.o.o. Široki Brijeg
 • dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo
 • ROVITA d.o.o. Tuzla
 • TEMPO VRANICA d.d. Mostar
 • AGRAM SERVIS d.o.o. Mostar
 • ELEKTRO JURIĆ d.o.o. Mostar
 • DACA COMMERCE d.o.o. Mostar
 • BINVEST d.o.o. Posušje
 • EUROSAN d.o.o. Mostar
 • BOKŠIĆ d.o.o. Čapljina
 • ZU & RIC d.o.o. Čitluk
 • DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk
 • OLI d.o.o. Posušje
 • METALINVEST d.o.o. Čapljina
 • ELEKTRO CENTAR d.o.o. Čitluk
 • MILES d.o.o. Čitluk
 • RUŽ d.o.o. Čitluk
 • FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar
 • FMI 2001 d.o.o. Čitluk
 • UNION FOODS d.o.o. Čitluk
 • HERCEGOVINA PRODUKT d.o.o. Čitluk
 • BOMA d.o.o. Široki Brijeg
 • MARINČIĆ BENZ d.o.o. Čitluk
 • SELAK d.o.o. Čitluk
 • BULJAN CESTE d.o.o. Kreševo
 • SIK d.o.o. Mostar
 • INEL-MED d.o.o. Mostar
 • AUTOPREVOZ TERETNI PROMET d.o.o. Mostar
 • Ustanova „MAJČINO SELO“, Međugorje
 • HTD „ZENIT-BRO“ d.o.o. Neum
 • DOM ZDRAVLJA JAJCE
 • DOM ZDRAVLJA KISELJAK
 • MANEDRA d.o.o. Mostar
 • B&B NEW LOOK d.o.o. Mostar
 • HERCEGOVINAVINO d.o.o. Mostar
 • VELMOS d.d. Mostar
 • OIL–AC d.o.o. Mostar
 • VINARIJA d.d. Čitluk
 • ECOTIME d.o.o. Sarajevo
 • MALIŠIĆ export-import d.o.o. Čitluk
 • DOM ZDRAVLJA ČITLUK
 • MEĐUGORJE IMOVINA d.o.o. Čitluk
 • VIMAR-TRADE d.o.o. Mostar
 • EPS LAŠTRO d.o.o. Kreševo
 • BARIT d.o.o. Kreševo
 • FEROELEKTRO DISTRIBUCIJA d.o.o. Sarajevo
 • K.F.K. PLIN d.o.o. Kreševo
 • STAMAL d.o.o. Kreševo
 • SETRO d.o.o. Kreševo
 • STANIĆ INVEST d.o.o. Kreševo
 • TVORNICA VAPNA KREŠEVO d.o.o. Kreševo
 • MESNA INDUSTRIJA STANIĆ d.o.o. Kreševo
 • DŽIDA d.o.o. Čitluk
 • ANDREA & CO d.o.o. Čitluk
 • M&D COMPANY d.o.o. Čitluk
 • ELTING d.o.o. Čapljina
 • ZABRIŠĆE B&M d.o.o. Livno
 • HERBOS – INVEST d.d. Mostar
 • ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres
 • KROR d.o.o. Posušje
 • FTM d.o.o. Novi Travnik
 • VELMOS COMPANY d.o.o. Mostar
 • POS d.o.o. Posušje
 • BOMARK PACKAGING d.o.o. Sarajevo
 • SATELIT-PLUS d.o.o. Čitluk
 • SATELIT-tbm HB d.o.o. Čitluk
 • GIPI & SONS d.o.o. Čitluk
 • RMP – FRIGO d.o.o. Čitluk
 • SOKO IPV d.d. Čitluk
 • ALFA THERM d.o.o. Mostar
 • MIVIKO d.o.o. Posušje
 • ODISEJA 97 d.o.o. Čitluk
 • JELIĆ AUTO d.o.o. Mostar
 • KARAKA PROMET d.o.o. Čitluk
 • TEKSTILPROMET d.o.o. Mostar
 • LAKTAT d.o.o. Posušje
 • JN JUNITA d.o.o. Široki Brijeg
 • TRANSPORT VILA d.o.o. Kupres
 • AUTOKUĆA BOŠNJAK d.o.o. Široki Brijeg
 • BARPROM TRGOVINA d.o.o. Čitluk
 • BRIGO INVEST d.o.o. Banovići
 • MIK-COMPANY d.o.o. Mostar
 • JU VETERINARSKI ZAVOD HNŽ Mostar
 • AUTO NUIĆ d.o.o. Mostar
 • NUIĆ d.o.o. Ljubuški
 • VINOGRADI NUIĆ d.o.o. Ljubuški
 • INTERMOBIL d.o.o. Bihać
 • MIP MANAGMENT d.o.o. Čitluk
 • AX SOLING d.o.o. Grude
 • MLJEKARA d.o.o. Livno
 • ZMC d.o.o. Široki Brijeg
 • ANTONIO COMMERECE d.o.o. Mostar
 • G3 SPIRITS d.o.o. Široki Brijeg
 • CO TRINK d.o.o. Posušje
 • STUDIO PLUS d.o.o. Široki Brijeg
 • GRATEKS d.o.o. Sarajevo
 • MGP d.o.o. Čitluk
 • STOLPAK d.o.o. Stolac
 • NSOFT d.o.o. Mostar
 • LIV PROM d.o.o. Jajce
 • DOM ZDRAVLJA Novi Travnik
 • KPZ Mostar, PJ Radobolja
 • AKTOR d.o.o. Mostar
 • TIHOMIR MIŠIĆ d.o.o. Mostar
 • MO HERC d.o.o. Mostar
 • MUSTAPIĆ FRIGO d.o.o. Mostar
 • KAKTUS d.o.o. Čitluk
 • UDRUGA „HVIDRA“ Mostar
 • MIKRA–MATIC d.o.o. Široki Brijeg
 • AUREUS d.o.o. Uskoplje
 • UNITED FAMILY d.o.o. Čitluk
 • CARITAS VBN Sarajevo
 • SOLING GROUP d.o.o. Mostar
 • SAVEZ SLIJEPIH HERCEG BOSNE – FBiH, Mostar
 • HOTEL SUNCE d.o.o. Neum
 • EUROVIP d.o.o. Čitluk
 • TEKSTILNA INDUSTRIJA d.o.o. Mostar
 • MACOT SOL d.o.o. Mostar
 • BILTEN d.o.o. Čitluk
 • EUROLL d.o.o. Čitluk
 • PREMIER SPORT d.o.o. Čitluk
 • PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk