Siječanj 2024 - GODIŠNJI OBRAČUNA ZA 2023. GODINU I AKTUALNA PITANJA PRIMJENE NOVIH POREZNIH PROPISA

Vrsta seminara:

Video seminar

Siječanj 2024 - GODIŠNJI OBRAČUNA ZA 2023. GODINU I AKTUALNA PITANJA PRIMJENE NOVIH POREZNIH PROPISA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prezentirati informacije da na zakonit način sastave i podnesu financijske izvještaje i druge propisane obrasce za 2024. godinu i dati obrazloženja vezana za primjenu novih poreznih propisa.

TEMA SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUNA ZA 2023. GODINU I AKTUALNA PITANJA PRIMJENE NOVIH POREZNIH PROPISA


PROGRAM SEMINARA:

I. GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023. GODINU (dr.sc. Dragan Gabrić i dr.sc. Željko Bošnjak) 

1. Financijski izvještaji i drugi obrasci godišnjeg obračuna za 2023. godinu 

- Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje godišnjeg obračuna 

- Prezentiranje financijskih izvještaja prema MRS-u 1 i MSFI-iju za MSS 

- Godišnji izvještaj o poslovanju 

- obveznici i rokovi predaje godišnjeg izvještaja o poslovanju - Obračun i obrasci članarina i naknada, te posebni statistički obrasci 

2. Sastavljanje i prezentiranje bilance uspjeha (izvještaja o «ukupnom rezultatu» razdoblja)

    - Obračun i utvrđivanje financijskog rezultata za 2023. godinu

    -Prezentiranje bilance uspjeha prema zahtjevima iz MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja

      i MSFI-ija za MSS (Odjeljak 5 – Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Bilanca uspjeha)

    - Sastavljanje bilance uspjeha za velika, srednja i mala poduzeća u Federaciji BiH

    - Na kojem obrascu će sastavljanje i prezentiranje bilance uspjeha za 2023. godinu vršiti MIKRO poduzeća u Federaciji BiH?

    - Kako MIKRO poduzeća trebaju postupiti kod prezentiranje iznosa u koloni «prethodna godina» u bilanci uspjeha?

3. Sastavljanje i prezentiranje bilance stanja (izvještaja o financijskom položaju na kraju razdoblja)

     - Prezentiranje bilance stanja prema zahtjevima iz MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja i MSFI-ija za MSS (Odjeljak 4 – Izvještaj o financijskom položaju)

    - Sastavljanje bilance stanja za velika, srednja i mala poduzeća u Federaciji BiH

     - Na kojem obrascu će sastavljanje bilance stanja (izvještaja o financijskom položaju) za 2023. godinu vršiti MIKRO poduzeća u Federaciji BiH?

     - Kako MIKRO poduzeća trebaju postupiti kod prezentiranje iznosa u koloni «prethodna godina» u bilanci stanja (izvještaju o financijskom položaju)?

4. Sastavljanje i prezentiranje izvještaja o novčanim (gotovinskim) tokovima (za velika i srednja gospodarska društva)

   - Svrha i sadržaj propisanih obrazaca izvještaja o novčanim tokovima

   - Sastaviti izvještaj o novčanim tokovima prema izravnoj ili prema neizravnoj metodi?

5.Sastavljanje i prezentiranje izvještaja o promjenama na kapitalu (za velika i srednja gospodarska društva)

6. Sastavljanje i prezentiranje bilješki uz financijske izvještaje

- Osnovna struktura i zahtjevi iz MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja

- Osnovna struktura i zahtjevi iz MSFI-ija za MSS (Odjeljak 8)

- Osnovna načela i izjave u bilješkama uz financijske izvještaje

7. Godišnji obračun udruga i neprofitnih organizacija

- Financijsko izvještavanje udruga i neprofitnih organizacija u Federaciji BiH

- Utvrđivanje poreza na dobit kod udruga i neprofitnih organizacija

II- ISPLATA POMOĆI OD STRANE POSLODAVCA I UTVRĐIVANJE NAJNIŽE BRUTO PLAĆE – (Mario Tolić, dipl.oec. - šef inspekcije ŽPU HBŽ)

- Rasprava i obrazloženje otvorenih pitanja vezanih za isplatu pomoći uposlenicima od strane poslodavca i utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate minimalne plaće propisane za 2024. godinu

-Isplata pomoći uposlenicima

1) Ostvaruje li djelatnik pravo na puni iznos pomoći, koja će biti isplaćena u više obroka, donošenjem internog akta ako je u tom trenutku prijavljen kod poslodavca bez obzira hoće li biti u radnom odnosu kod posljednje obročne isplate?

2) Ima li pravo na pomoć djelatnik koji se naknadno zaposlio kod poslodavca, a po internom aktu još nisu isplaćena sva obročna plaćanja?

3) Moraju li obročne isplate biti isplaćene u jednakim iznosima?

4) Što će biti ako poslodavac zakasni s isplatom o odnosu na predviđene rokove u internom aktu?

5) Može li se jedan od obroka zbog nedostatka novčanih sredstava ukalkulirati i isplatiti nakon 30.06.2024. godine?

6) Mora li poslodavac isplatiti pomoć djelatniku koji je cijelo vrijeme na bolovanju?

7) Hoće li i kako poslodavac biti sankcioniran ako isplati pomoć samo određenom dijelu djelatnika, dok druge zanemari?

8) Ima li razlike ako je djelatnik zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme?

9) Što ako je djelatnik uposlen na 4 sata?

10) Ima li sankcije ako se pomoć isplati putem blagajne?

- Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate minimalne plaće

1) Kolika je minimalna bruto osnovica za djelatnika u 2024. godini?

2) Ima li razlike u iznosu bruto osnovice za djelatnika koji ima u odnosu na djelatnika koji nema poreznu

   karticu?

3) Kolika je bruto osnovica za ugovore sklopljene na nepuno radno vrijeme?

III- KVALIFICIRANA ELEKTRONSKA POTVRDA U PRAKSI- (Bojana Mazalović , dipl.ing.el., Stručni savjetnik, Odsjek za IT UNO)

- Što je elektronski potpis i zašto se uvodi?

- Što predstavlja kvalificirana elektronska potvrda (KEP)?

- Na koji način se pribavlja KEP ?

- Koje aplikacije je potrebno instalirati da bi ste mogli koristiti KEP?

- Praktični prikaz potpisivanja i podnošenja PDV prijave korak po korak.

- Najčešće greške i kako ih izbjeći?

- Odgovori na najčešće nedoumice u vezi sa nabavkom i korištenjem kvalificiranih elektronskih potvrda

IV- ANALIZA I KOMENTAR POREZNOG STATUSA POMOĆI UPOSLENIKU I OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2024. GODINU- Augustin Mišić, dipl.oec.

- Je li isplata pomoći uposleniku temeljem Uredbe Vlade oporeziva???

- Prikaz primjera obračuna doprinosa za obveznike za koje se vrši obračun doprinosa na osnovicu koju utvrdi FMF i obrazloženje otvorenih pitanja vezanih za ovu Odluku?

V- NOVI PROPISI I AKTUALNE INFORMACIJE (Augustin Mišić, dipl.oec.)

- Osvrt i komentar novih propisa iz oblasti računovodstva, poreza i financija koji su u primjeni od

01.01.2024. godine i aktualne informacije za računovodstvenu i revizijsku profesiju

VI- PITANJA SUDIONIKA (svi predavači)

- Na seminaru će biti raspravljena pitanja koja su pristigla u ured Fircon u razdoblju do prezentacije seminara, a odnose se na predložene teme.

SEMINARSKI MATERIJAL:

- Prezentacijski materijal

- Knjiga - Godišnji obračun za 2023. godinu (elektronsko izdanje)

NAKNADA ZA SUDJELOVANJE:

- 80,00 KM – uključen prezentacijski materijal,

- 100,00KM - uključeno: - Knjiga - Godišnji obračun za 2023. godinu i prezentacijski materijal

  U iznos naknade uključen je PDV.Predavači:

- Dr. sc. Željko Bošnjak, - Dr.sc. Dragan Gabrić, - Mario Tolić, dipl.oec. - šef inspekcije ŽPU HBŽ, - Bojana Mazalović , dipl.ing.el., Stručni savjetnik, Odsjek za IT UNO, - Augustin Mišić, dipl.oec.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
100,00 KM:
  • Video seminar
  • Elektronsko izdanje - Godišnji obračun za 2024
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.