PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

Vrsta seminara:

Video seminar

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Ovo je prva godina u kojoj se primjenjuju novi obrasci financijskih izvještaja pa je opravdano očekivati da će se otvoriti brojna pitanja vezana za popunjavanje novih financijskih izvještaja. Cilj ovog seminara jeste da se kroz analizu strukture i sadržaja bilance uspjeha da osvrt na sadržaj određenih stavki unutar bilance uspjeha i daju preporuke u cilju pravilnog iskazivanja vrijednosti stavki bilance uspjeha.

TEME SEMINARA

- Analiza i rasprava određenih (aop) pozicija u funkciji sastavljanja i prezentiranja nove bilance uspjeha za gospodarska društva u fbih

- Računovodstvo primljenih i danih predujmova prema novom kontnom planu i oporezivanje PDV

PROGRAM SEMINARA

I - PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU ANALIZA I RASPRAVA ODREĐENIH (AOP) POZICIJA U FUNKCIJI SASTAVLJANJA I PREZENTIRANJA NOVE BILANCE USPJEHA ZA GOSPODARSKA DRUŠTVA U FBIH – (dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić)

1. Primjena novog Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva u dijelu sadržaja i strukture bilance uspjeha za velika, srednja i mala poduzeća
- Unos podataka u Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje
- Kako utvrditi iznose po pojedinim stavkama za kolonu „prethodna godina“?
2. Analiza strukture i sadržaja bilance uspjeha za velika, srednja i mala poduzeća
- Što obuhvaća stavka Prihodi iz ugovora s kupcima (AOP 201)?
- Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Prihodi iz ugovora s kupcima (AOP 202 do AOP 213)
- Što se prezentira u okviru stavke Ostali prihodi i dobici (AOP 214)?
- Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Ostali prihodi i dobici (AOP 215 do AOP 251)
- Što obuhvaća stavka Poslovni rashodi (AOP 253)?
- Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Poslovni rashodi (AOP 254 do AOP 270)
- Što obuhvaća stavka Ostali rashodi i gubici (AOP 271)?
- Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Ostali rashodi i gubici (AOP 272 do AOP 308)
- Dobit / Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (AOP 310 / AOP 311)
- Što se prezentira u okviru stavke Porez na dobit (AOP 312)?
- Dobit / Gubitak iz redovnog poslovanja (AOP 319 / AOP 320)
- Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja (AOP 321)
- Dobit / Gubitak (AOP 322 / AOP 323)
- Što se prezentira u okviru stavke Ostali ukupni rezultat (AOP 324) i Ukupni rezultat (AOP 339)?
3. Primjena novog Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za gospodarska društva u dijelu sadržaja i strukture bilance uspjeha za mikro poduzeća
4. Analiza strukture i sadržaja bilance uspjeha za mikro poduzeća
- Što obuhvaća stavka Prihodi iz ugovora s kupcima (AOP 101)?
- Što obuhvaća stavka Poslovni rashodi (AOP 105)?
- Što se prezentira u okviru stavke Ostali prihodi i rashodi (AOP 113)?
- Što obuhvaća stavka Ostali rashodi i gubici (AOP 271)?
- Prikaz odabranih karakterističnih knjiženja i sadržaja stavki unutar Ostali rashodi i gubici (AOP 272 do AOP 308)
- Dobit / Gubitak prije oporezivanja (AOP 122 / AOP 123)
- Što se prezentira u okviru stavke Porez na dobit (AOP 124)?
- Dobit / Gubitak (AOP 127 / AOP 127)
- Što se prezentira u okviru stavke Ostali ukupni rezultat (AOP 129) i Ukupni rezultat (AOP 134)?

II - RAČUNOVODSTVO PRIMLJENIH I DANIH PREDUJMOVA PREMA NOVOM KONTNOM PLANU I OPOREZIVANJE PDV (Prof. dr. Vinko Belak)
1. Računovodstvo primljenih i danih predujmova prema novom kontnom planu i oporezivanje PDV-om
- Kakva je porezna obveza za primatelja predujma?
- Treba li ispostaviti poreznu fakturu kad isporučena dobra ili usluge nisu oporezive PDV-om?
- Primjeri knjigovodstvenog evidentiranja kada je:
   - konačna faktura jednaka predujmu,
   - faktura ispostavljena u istom poreznom razdoblju u kojem je primljen predujam,
   - faktura ispostavljena u istom poreznom razdoblju u kojem je primljen predujami i kad se ispostavlja      porezna faktura samo za razliku predujma ,
- Primjer knjiženja ispravka PDV-a kod primljenog predujma za robu kad je konačno ispostavljena faktura viša od predujma,
- Što ako je konačni račun niži od predujma?
- Primjer knjiženja ispravka PDV-a kod primljenog predujma kad je konačno ispostavljena faktura niža od Predujma,

- Primjer knjiženja kod primljenog predujma kad se odustane od isporuke i ispravak izlaznog PDV-a,
2. Primljeni predujmovi za izvoz dobara i nulta stopa PDV-a
- Primjer knjiženja potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra koja se izvoze.
3. Dani predujmovi- knjigovodstveno evidentiranje i oporezivanje PDV-om
- Dani predujmovi za nematerijalnu imovinu,
- Dani predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu,
- Dani predujmovi za nabavu zaliha,
- Primjer danog predujma za materijal kad je konačni račun je veći od predujma,
- Kakav je porezni postupak ako je konačni račun niži od danog predujma?
- Primjer danog predujma za materijal kad je konačni račun niži od predujma,
- Dani predujmovi za usluge,
- Računovodstveni i porezni postupak kod davatelja predujma kad se nakon danog predujma odustane od isporuke,
- Primjer danog predujma za materijal kad se odustane od isporuke,
4. Dani predujmovi za uvoz dobara
- Treba li obračunati i platiti PDV na dani predujam za uvoz dobara?
- Primjer danog predujma za uvoz robe iz inozemstva kad konačni račun ne odstupa od predujma,
5. Ispravak vrijednosti danih predujmova
- Primjer ispravka vrijednosti predujma kad dođe do situacije da primatelj predujma konačno ne može vratiti predujam

III-ODGOVORI NA PITANJA
Sudionici seminara mogu dostaviti pitanja vezana za teme iz programa seminara pisanim putem e- mailom na adresu organizatora. Na pitanja koja stignu do 12.11.2022. godine pripremit će se odgovori i prezentirati uz obrazloženje teme na koja se pitanja odnose.

IV – OSTALE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

PREDAVAČI:

Prof.dr. Vinko Belak, dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić, dipl. oec.

SEMINARSKI MATERIJAL:

- prezentacijski materijal


Predavači:

Prof.dr. Vinko Belak, dr.sc. Željko Bošnjak, dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić, dipl. oec.

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.