NOVI PROPISI U 2021. GODINI

Predavači:

- Doc. Dr. Željko Bošnjak - Augustin Mišić dipl.oec


Cilj:

Početak 2021. godine obilježen je čitavim nizom novih propisa iz oblasti interesantne računovodstvenoj i revizijskoj profesiji. Cilj ovog seminara je polaznike seminara upoznati sa novim propisima koji su stupili na snagu u 2021. godini i pomoći u njihovoj primjeni.

NOVI PROPISI U 2021. GODINI Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

1. ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

Analiza zakona po segmentima, rasprava otvorenih pitanja primjene zakona i preporuke za njihovo rješenje
Uspostava sustava računovodstva
-Na koji način organizirati sustav računovodstva u situaciji dominacije mikro i malih društava?
Financijsko izvještavanje
- Hoće li zakon donijeti novu formu i pristup financijskom izvještavanju?
Revizija
- Kakva je perspektiva revizora i revizorskih društava prema novom zakonu?
Postupak stjecanja profesionalnih zvanja
- Donosi li novi zakon i novi pristup pri stjecanju profesionalnih zvanja?
Računovodstvo
- Uvjeti i način pružanja računovodstvenih usluga i ustroj društava za pružanje računovodstvenih usluga?
Nadzor kvalitete računovodstvenih usluga
- Tko i na koji način će vršiti kontrolu i kakve su odgovornosti računovođa?
Kaznena djela
- Kakva je uloga računovođa i revizora u sprečavanju kaznenih djela pranja novca i sprječavanje terorizma?
Sankcije
- Je li zakon donio rigorozne kazne za prekršaje u slučaju nepoštivanja odredbi zakona?
Prijelaz na primjenu novog zakona
- Je li prijelazne odredbe otvaraju brojne kontroverze u primjeni zakona?
- Kakva je dinamika i obveze u provedbi zakona?

PROPISI FBIH

2. ZAKON O REGISTRU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pravilnik o uvjetima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra financijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja?
- Što donose zakon i pravilnik o registru financijskih izvještaja i koje koristi mogu očekivati gospodarska društva i računovođe od novog zakona?

3. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

ODLUKA- Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu
- Na koji način riješiti „prazan prostor“ kod obračuna doprinosa za određene kategorije obveznika?

4. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU

- je li izmjene zakona donose niže troškove bankarskih usluga i jednostavniji postupak otvaranja računa?

5. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJU LICENCIJA OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

- Izmjena uvjeta koje  za izdavanje licencije ovlaštenom revizoru!

6. PROPISI BiH

-Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini
- Odluka o oslobađanju od plaćanja neizravnih poreza na medicinske protumjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti COVID-19
- Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12. 2021. godine

7. OSTALE INFORMACIJE VAŽNE ZA PROFESIJU

Naši paketi

Izaberite plan za sebe


UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Preporučeni paket

200 KM
  • Video materijal
  • Prezentacijski materijal
  • Knjiga „Profesionalno financijsko računovodstvo“ (Prof.dr.sc. Vinko Belak)
Naruči

Osnovni paket

80 KM
  • Video materijal
  • Prezentacijski materijal
Naruči
pitanja i odgovori