Listopad 2023

Vrsta seminara:

Video seminar

Uživo seminar

Listopad 2023 Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Teme seminara:Cilj seminara:

Polaznicima seminara prenijeti znanja i informacije koja će im pomoći u rješavanju otvorenih pitanja primjene računovodstvenih i poreznih propisa.

 MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA UŽIVO:

16.10. 2023. – MOSTAR, Hotel „MOSTAR“

Početak seminara je u 10 sati- (prijava, preuzimanje materijala od 9:15 sati )

VIDEO SEMINAR:

sa seminarskim materijalom dostupan je za korištenje zainteresiranima od 19.10. 2023. godine

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Elektronska prijava za seminar je potrebna kako bi mogli evidentirati korisnika seminara, prijaviti odobrene sate KPR , dostaviti prezentacijske materijale i pristupnu šifru.

TEME SEMINARA:

- Računovodstvena i porezna rješenja nabave vlastitih nekretnina u gospodarskom društvu

- Utvrđivanje osnovice za obračun obveznih doprinosa u specifičnim slučajevima

- Obveza podnošenja pdv i pdt prijava uz uporabu kvalificirane elektronske potvrde za sve pdv obveznike od 01.01.2024

- Priznavanje vremenskih razraničenja prema kontnom okviru i u bilanci stanja


PROGRAM SEMINARA

I- RAČUNOVODSTVENA I POREZNA RJEŠENJA NABAVE VLASTITIH NEKRETNINA U GOSPODARSKOM DRUŠTVU- Prof.dr.sc. Vinko Belak

Sadržaj teme i pitanja za raspravu:

1. Računovodstveni standardi koji se primjenjuju prilikom nabave vlastitih nekretnina

2. Stjecanje vlastitog zemljišta bez građevina kupnjom za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga ili za administrativne svrhe

2.1. Razlike u kategorizaciji vlastitog zemljišta bez građevina između MRS-a 16 i Odjeljka 17 MSFI-ja za MSS

2.2. Porezni aspekti stjecanja zemljišta i knjiženje kupnje

2.3. Mogu li se troškovi rušenja stare zgrade kapitalizirati u sklopu vrijednosti zemljišta i koje su alternative?

3.Stjecanje građevina sa zemljištem kupnjom za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga ili za administrativne svrhe

3.1.Stjecanje korištenih nekretnina sa zemljištem i obveze prema porezu na promet

3.2.Stjecanje novosagrađenih građevinskih objekata u sustavu PDV-a

3.2.1.Stjecanje nedovršenih građevinskih objekata i odbitak ulaznog PDV-a

3.2.2.Stjecanje završenih građevinskih objekta i odbitak ulaznog PDV-a

4. Model revalorizacije nekretnina koje koristi vla

snik u svom procesu nakon početnog priznanja: prednosti i nedostaci modela5.Može li se subjekt s modela revalorizacije nekretnina vratiti na model troška?

6.Umanjenje vrijednosti nekretnina i problem oporezivanja prema zakonu o porezu na dobit

7.Vraćanje vrijednosti nekretninama do visine ranijeg umanjenja

II-UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN OBVEZNIH DOPRINOSA U SPECIFIČNIM SLUČAJEVIMA – Augustin Mišić, dipl.oec.

Sadržaj teme i pitanja za raspravu:

1. Pravni temelj za raspravu pitanja vezanih za predmetnu temu

1.1.Prikaz i obrazloženje propisa koji su relevantni za utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa

1.2.Posebni propisi koji reguliraju obračun obveznih doprinosa i njihova korelacija s poreznim propisima

2. Vrste obveznih doprinosa i obveznici obračuna i plaćanja doprinosa

2.1.Prikaz i obrazloženje obveznih doprinosa po vrstama i identificiranje obveznika obračuna i plaćanja istih

3. Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa

3.1.Opći pristup utvrđivanju osnovice za obračun doprinosa

3.2.Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa u slučaju kada je poznat iznos neto plaće

4. Utvrđivanje osnovice za obračun obveznih doprinosa u specifičnim slučajevima

4.1. Prikaz primjera i obrazloženje načina utvrđivanja osnovice za obračun obveznih doprinosa u slučaju:

-ostvarene minimalne plaće,

- rada sa skraćenim radnim vremenom i rada kod više poslodavaca,

- isplate najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata,

- bavljenja vrhunskim športom,

- obavljanja obrtničke djelatnosti,

- kada je osoba zaposlena kod humanitarne organizacije i ostalih pravnih ili fizičkih osoba – nerezidenta Federacije,

- kada je uposlenik upućen na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo (detaširani uposlenici),,

4.2. Prikaz primjera i obrazloženje načina utvrđivanja osnovice za obračun obveznih doprinosa u slučaju kada se uposleniku isplaćuje naknada umjesto plaće

- naknade plaće za vrijeme odsustva s posla sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru i dr.;

- naknada plaće za vrijeme odsustva zaposlenika s posla radi obrazovanja i stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije zaposlenika;

- naknada plaće u slučajevima privremene spriječenosti za rad uslijed bolesti do 42 dana i preko 42 dana,

- naknada plaće u slučaju invalidnosti

5. Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa temeljem privremenog i povremenog obavljanja poslova.

- Kakav je radno pravni status osobe koja obavlja privremene i povremene poslovi ?

6. U kojem slučaju se neće vršiti obračun doprinosa na naknade koje ostvare fizičke osobe

7. kakve su posljedice netočno utvrđene osnovice za obračun doprinosa i koji je način ispravke pogreški kod utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa?

III- OBVEZA PODNOŠENJA PDV I PDT PRIJAVA UZ UPORABU KVALIFICIRANE ELEKTRONSKE POTVRDE ZA SVE PDV OBVEZNIKE OD 01.01.2024.-Diana Kvesić. dipl.oec.

Sadržaj teme i pitanja za raspravu:

1. Pravni temelj

- prikaz i obrazloženje propise koji nalažu obvezu podnošenja PDV I PDT prijava uz uporabu kvalificirane elektronske potvrde,

2. Provođenje postupka pod nošenja zahtjeva i izdavanja kvalificirane elektronske potvrde

- prezentacija i obrazloženje postupka izdavanje kvalificirane elektronske potvrde za potrebe pravne osobe i obveze koje treba ispuniti obveznik,

- obrazloženje postupka za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde za samostalnog računovođu koji je zaposlen u knjigovodstvenom uredu ili bilo koju drugu osobu koja samostalno za obveznike podnosi prijave.

3.- Tehničke pretpostavke za uporabu kvalificirane elektronske potvrde

- obrazloženje i prikaz instalacije neophodnih softvera i aktivacije kartica,

4. Savjeti i preporuke UNO

- savjeti za izbjegavanje pogrešaka,

- iskustva UNO vezana za podnošenja PDV i PDT prijava uz uporabu kvalificirane elektronske potvrde za velike obveznike,

- savjeti za izbjegavanje pogrešaka,

- posljedice (sankcije) za ne postupanje, odnosno ne podnošenja PDV i PDT prijava uz uporabu kvalificirane elektronske potvrde.

IV- PRIZNAVANJE VREMENSKIH RAZRANIČENJA PREMA KONTNOM OKVIRU I U BILANCI STANJA (doc.dr.sc. Željko Bošnjak)

Sadržaj teme i pitanja za raspravu:

1. Jesu li vremenska razgraničenja regulirana MSFI-ijevima?

2. Vremenska razgraničenja prema kontnom okviru za gospodarska društva

-3. Dugoročna vremenska razgraničenja: knjiženja i izvještavanje

- Jesu li odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze (pod)vrste vremenskih

    razgraničenja

4. Aktivna kratkoročna vremenska razgraničenja

  - Ugovorna imovina (MSFI 15)

  - Ostala aktivna vremenska razgraničenja

5. Pasivna kratkoročna vremenska razgraničenja

6. Mogu li se konta vremenskih razgraničenja koristiti kod primljenih predujmova (avansa)?

7. Na kojim bilančnim stavkama se izvještavaju vremenska razgraničenja?

IV – RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA

V – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

- Obrazloženje i komentar NOVE; Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode

Predavači:

Prof.dr.sc. Vinko Belak, doc.dr.sc. Željko Bošnjak, Diana Kvesic, dipl.oec.- UNO-Šef RC Mostar, i Augustin Mišić, dipl. oec. ,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
100,00 KM:
  • Seminar uživo
120,00 KM:
  • Seminar uživo + video
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.