7/23 - MIŠLJENJA I ODGOVORI NA PITANJA PRIMJENE POREZNIH PROPISA

Vrsta seminara:

Video seminar

7/23 - MIŠLJENJA I ODGOVORI NA PITANJA  PRIMJENE POREZNIH PROPISA Ikonica vrijeme

Cilj seminara:

Polaznike seminara upoznati s pravnim okvirom i načinom davanje mišljenja i odgovora vezanih za primjenu poreznih propisa od strane mjerodavnih i raspraviti neka pitanja i dati odgovore neka od pitanja od strane izvođača edukacije.

NAPOMENA

SRRFBiH SEMINAR PRIZNAJE KAO 5 (PET) SATI KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

I- PRAVNI TEMELJ ZA DAVANJE MIŠLJENJA I ODGOVORA NA PITANJE PRIMJENE POREZNIH PROPISA

Voditelj seminara će dati prikaz pravnog temelja za davanje mišljenja i odgovora na pitanje primjene poreznih propisa kroz obrazloženja i odgovore na sljedeća pitanja:
- Tko je ovlašten za davanje mišljenja i odgovora na pitanja vezana za primjenu poreznih propisa? 
- Kakav je postupak za izdavanje mišljenja i odgovora od strane porezne vlasti? 
- Koje su posljedice dobivenog mišljenja i odgovora vezanog za primjenu poreznih propisa od strane porezne vlasti? 
- Može li Fircon davati mišljenja i odgovore na pitanja vezana za primjenu poreznih propisa i kakve su posljedice tih odgovora? 

II- PDV


1. PREDMET OPOREZIVANJA- Jesu li predmet oporezivanja PDV usluge koje obveznik PDV izvrši izvan BiH i kakav je njihov porezni tretman u kontekstu izravnih poreza?
2. UPORABA DOBARA U IZVANPOSLOVNE SVRHE- Na koji način se vrši obračun PDV i evidentiranje u slučaju isporuke u neposlovne svrhe?
3. PRIJENOS IMOVINE POREZNOG OBVEZNIKA BEZ OBRAČUNA PDV- U kojim slučajevima i na koji način se može izvršiti prijenos (prodaja) imovine obveznika bez obračuna PDV?
4. PDV TRETMAN PRIJENOSA „PREFAKTURIRANJA” DIJELA TROŠKOVA: je li prijenos dijela troška na drugog obveznika predstavlja oporezivu isporuku i na koji način se vrši obračun tih troškova?
5. MJESTO PROMETA USLUGA:- zbog čega je važno definirati mjesto oporezivanja usluga i na koji način se obračunava PDV u slučaju pružanja i primanja usluga?
6. NASTANAK POREZNE OBVEZE: je li uvjet za obračun i plaćanje PDV pri isporuci dobara i usluga taj da isporučitelj ispostavi račun?
7. POREZNA OSNOVICA:- U kojim slučajevima će osnovica za obračun PDV biti različita (manja) od tržišne vrijednost dobara, odnosno usluga?
8. ODBITAK ULAZNOG POREZA:- koji su opći uvjeti za odbitak ulaznog poreza i koju dokumentaciju obveznik treba predočiti kako bi ostvario pravo na odbitak poreza
9. ISPRAVAK ODBITKA ULAZNOG POREZA:- u kojim slučajevima i na koji način se vrši ispravak ulaznog poreza?
10. KORIŠTENA DOBRA:- u kojem slučaju i na koji način obveznik može prodati korištena dobra bez obračuna PDV?

III- IZRAVNI POREZI


1. POREZ NA DOHODAK

- POREZNI STATUS I OBVEZE FIZIČKIH OSOBA KOJE OSTVARUJU DOHODAK U INOZEMSTVU:- Tko, na koji način i u kojem roku obračunava i plaća porez na dohodak koji ostvari rezident FBiH u inozemstvu?
- OPOREZIVANJE DARA: - je li dar u novcu ili dobrima dan fizičkoj osobi podliježe obračunu poreza na dohodak?
- OTKUP SIROVINA OD GRAĐANA: - mogu li društva i obrtnici kupovati sirovine od građana za gotovinu i pod kojim uvjetima?
- PRIJENOS UDJELA: -je li prijenos (prodaja) udjela podliježe obvezi obračuna poreza na dohodak i što čini osnovicu za oporezivanje?
- DOHODAK U SLUČAJU PRESTANKA POSLOVANJA:- na koji način se utvrđuje dohodak u slučaju prestanka poslovanja obrta i u slučaju "preregistracije" obrta u društvo ?

2.POREZ NA DOBIT


- POREZNI POTICAJ TEMELJEM ZAPOŠLJAVANJA:- u kojem razdoblju i uz koje uvjete se mogu koristiti poticaji temeljem zapošljavanja?
- ISPLATA DOBITI U ROBI:- može li se vlasniku društva isplatiti dobit u dobrima i što je potrebno da se provede takva transakcija?
- POREZ PO ODBITKU:- postupanje u slučaju kad se naknada isplaćuje nerezidentu iz zemlje s kojom bih ima zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja-kada će se obračunati porez a kad ne?
- OBVEZA UGOVARANJA KAMATE NA POZAJMICE.- je li propisana obveza ugovaranja kamate u slučaju kad pozajmicu ugovaraju pravne osobe međusobno?
- DAVANJE POZAJMICA OD STRANE PRAVNE OSOBE: - koji su uvjeti i dokazi potrebni za davanje pozajmica od strane pravne osobe?

IV- NAKNADE IZ RADNIH ODNOSA


- OTPREMNINE:-u kojem slučaju se mogu isplatiti otpremnine uposleniku i kakav je porezni status tih naknada?
- REGRES:-je li naknada na ime regresa obvezna i kaka se obračunava?
- BOLOVANJE:- tko je obveznik isplate naknade u slučaju privremene spriječenosti za rad i u kojem iznosu se isplaćuje?
- NAKNADE I POTPORE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA:- U kojim slučajevima i kojem iznosu se mogu isplatiti potpore uposlenicima i članovima njihove obitelji?
- TOPLI OBROK:-način utvrđivanja i isplate naknade na ime toplog obroka?


V – INFORMACIJE VEZANE ZA IZMJENU POREZNIH I DRUGIH SRODNIH PROPISAPredavači:

Augustin Mišić, dipl. oec. ,

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


60,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.