Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se

Tko može obavljati poslove revizije?

Sve oblike revizije u Federaciji obavljaju gospodarska društva za reviziju koja posjeduju licenciju izdanu od Ministarstva. Društvo za reviziju može obavljati usluge revizije samo ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ima uposlenog najmanje jednog ovlaštenog revizora s važećom licencijom. Društva za reviziju s uposlenim samo jednim ovlaštenim revizorom ne mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja: dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 8.000.000 KM, po isteku jedne godine od početka primjene ovog zakona; gospodarskih društava i javnih dioničkih društava čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi; banaka, investicijskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava; odnosno drugih pravnih osoba, koje obavljaju financijske usluge i za koje zakon koji uređuje obavljanje tih poslova određuje dodatni opseg revizije konsolidiranih izvještaja.