Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se

Tko, kada I na koji način vršI razvrstavanje?

Na datum sastavljanja financijskih izvještaja, pravne osobe su dužne samostalno izvršiti razvrstavanje sukladno navedenim kriterijima i tako dobivene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu. Novoosnovane pravne osobe razvrstavaju se na temelju podataka iz financijskih izvještaja za tekuću poslovnu godinu, razmjerno broju mjeseci poslovanja, a dobiveni podaci koriste se za tekuću i narednu poslovnu godinu. Prosječna vrijednost poslovne imovine izračunava se tako što se zbroji neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na početku i na kraju obračunskog razdoblja podijeli s brojem dva, a prosječan broj zaposlenih tako što se ukupan zbroj zaposlenih krajem svakog mjeseca, uključujući i zaposlene izvan teritorije Federacije, podijeli s brojem mjeseci u obračunskom razdoblju. Obavještenje o razvrstavanju pravne osobe u male, srednje ili velike, izvršeno sukladno odredbama Zakona, pravna osoba je dužna uz godišnje financijske izvještaje, dostaviti Ovlaštenoj instituciji (FIP ili AFIP).