Pitanja i odgovori

Ukoliko pitanje koje tražite niste pronašli, pošaljite nam upit! Za slanje upita trebate biti prijavljeni !

Prijavi se

Koje su posljedice neispunjenja obveza vezanih za reviziju?

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: ne osigura reviziju svojih financijskih izvještaja i/ili ne revidira financijske izvještaje. Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako: trajno ne čuva izvještaje o izvršenoj reviziji, Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.