Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 01/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE ČOVJEK ČOVJEKU VUK ILI...? mr. sc. Mirjana Popović

Sasvim pojednostavljeno, dvije su temeljne koncepcije po kojima funkcioniraju svjetske ekonomije. Jednoj je glavni i najmoćniji pokretač sviju društvenih procesa – profit, a prema drugoj je važno postići ravnotežu između financijskog interesa kapitalista i dobrobiti zajednice. Isto tako, grubo pojednostavljeno, zakoni profita koji diktiraju međuljudske odnose dominantni su američki svjetonazor, dok se istodobno u Europi nastoji održavati kapitalistički sustav garniran većom dozom socijalne osjetljivost.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U BUDUĆIM RAZDOBLJIMA Prof. dr. sc. Vinko Belak

Rezerviranje se može opisati kao svota troška koji tereti sadašnju bilancu uspjeha zbog nastalog prošlog događaja koji će vjerojatno prouzročiti izdatke u idućim razdobljima i čija se svota ne može odrediti s potpunom točnošću nego je treba procijeniti.

RAČUNOVODSTVO OBRAČUNSKIH PLAĆANJA – CESIJA (USTUPANJE POTRAŽIVANJA) Dr. sc. Dragan Gabrić

Jedan od zakonom predviđenih i dopuštenih načina plaćanja su i obračunska plaćanja kroz cesije (ustupanja potraživanja). U biti se radi o pravnim poslovima, za čiju je realizaciju potrebno ispuniti određene preduvjete propisane pozitivnim zakonodavstvom. Cilj ovog rada je istražiti i utvrditi zakonske pretpostavke i ograničenja u provođenju obračunskog plaćanja cesijom (ustupanjem potraživanja) u uvjetima BiH/FBiH, te dati osvrt na financijski, računovodstveni i porezni tretman u poslovnim knjigama sudionika u obračunskom plaćanju cesijom (ustupanjem potraživanja).

REVIZOROVA ODGOVORNOST ZA OTKRIVANJE PREVARA I POGREŠAKA Doc. dr. sc. Semina Škandro

U gospodarskim društvima prevare mogu biti prisutne na svim razinama, od najniže rangiranih zaposlenika pa do visoko pozicioniranih menadžera i to su tzv. interne prevare. Osim internih prevara postoje i eksterne prevare, od strane kupaca, dobavljača, klijenata, poslovnih partnera i ostalih eksternih strana. Revizor ne može biti odgovoran za sprečavanje prevare i pogreške, nego ih može otkriti prilikom revizije financijskih izvještaja, za to je prvenstveno odgovoran menadžment. Obavljajući reviziju financijskih izvještaja u skladu s MRevS-ovima, revizor je odgovoran za stjecanje razumnog uvjerenja da su financijski izvještaji promatrani kao cjelina, bez značajnih pogrešnih prikazivanja, bilo da su uzrokovani prevarom ili pogreškom.

JAVNE FINANCIJE DVOSTRUKI POREZNI TERET NA KORISTI KOJE ZAPOSLENIK OSTVARI OD POSLODAVCA Augustin Mišić, dipl. oec

Jedno od omiljenih područja kontrole inspektora PU FBiH su koristi koje zaposlenik ostvari od poslodavca. Razlog interesa za ovo pitanje je porezni teret koji se obračuna u slučaju ako se utvrdi da je zaposlenik ostvario korist od poslodavca. Uobičajena praksa jeste da se u slučaju utvrđivanja koristi obračuna porez i doprinosi kao i u slučaju plaće zaposlenika i da se tako nastali trošak tretira kao porezno nepriznat rashod. Navedena praksa je, po sili autoriteta, prihvaćena i od obveznika pa se tim pitanjem više nitko ne bavi u smislu zakonitog postupanja. Pitanje koje je predmet rasprave u ovom članku jeste: je li zakonito postupanje u slučaju kad se na koristi obračuna porez i doprinosi kao i na plaću i tako utvrđeni trošak ima karakter porezno nepriznatog rashoda? Odgovor na istaknuto pitanje otvorit će i pitanje evidentiranja tako utvrđenih poreza i doprinosa i neka druga pitanja čija rasprava je važna da se otvoreno pitanje riješi na zakonit način. U nastavku teksta autor, koristeći primjere i iskustva prakse, raspravlja istaknuta pitanja i nudi razmišljanja u cilju njihova rješenja.

OBRAČUN TROŠARINA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE OD 01. 01. 2021. GODINE Dr.sc. Jozo Piljić.


GOSPODARSTVO PRAVNA REGULATIVA BITCOINA U EUROPSKOJ UNIJI Doc. dr. sc. Mirza Čaušević

Članak se bavi određenim aspektima pravne regulacije bitcoina. O bitcoinu je u posljednje vrijeme bilo dosta govora, poglavito usred zapanjujućih promjena vrijednosti te virtualne valute koja s jedne strane izaziva oduševljenje, a s druge budi i skepsu. Prvo se analizira pravna regulacija virtualnih valuta u pravu Europske unije. S obzirom da Europska unija za sada nije na razini svojih institucija donijela propise glede poslovanja s virtualnim valutama, naglasak se stavlja na glavna mišljenja Europske centralne banke, Europskoga nadzornoga tijela za bankarstvo, te prijedloge Europske komisije glede ove teme.

FINANCIJSKA OCJENA I RANGIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović.

Pod općim pojmom ocjene investicijskog projekta podrazumijeva se skup radnji. Cilj ocjene investicijskih projekata je sagledavanje opravdanosti i prihvatljivosti ulaganja. U operativnom smislu, ocjena investicijskih projekata može se definirati kao ona faza planiranja investicijskog projekta u kojoj se odvija niz radnji u svrhu same financijske ocjene. Učinkovitost investicijskog projekta može se ocjenjivati u jednom jedinom razdoblju vijeka projekta ili tijekom čitavog vijeka. Statičan pristup ocjeni analizira učinkovitost projekta na temelju podataka iz jednog razdoblja vijeka i obično se u toj situaciji uzima jedna godina koja se naziva „reprezentativna godina“. Dinamičan pristup ocjeni koristi se podacima iz cijelog vijeka projekta. Cilj rada jeste da se ukaže na važnost financijske ocjene investicijskih projekata, kao i njegovo rangiranje u samom procesu realizacije, a sve u svrhu utvrđivanja njegove isplativosti.

ZAŠTITA ZAPOSLENIKA I POSLOVANJA U DOBA KORONA KRIZE-KORPORATIVNE VRIJEDNOSTI mr. sc. Adnan Salkić

Svijet se pojavom COVID-19 virusa našao na nepoznatom terenu, od sprječavanja prenošenja virusa do konačne faze, liječenja i povratka u normalu. Kao što su naše bake i djedovi pamtili neke druge događaje, naši roditelji one u bližoj prošlosti, mi ćemo najvjerojatnije našoj djeci pričati što smo radili i gdje smo bili kada je objavljeno da su znanstvenici otkrili lijek protiv koronavirusa. Ali dok čekamo te radosne vijesti, osim ljudskog zdravlja, bitno je još jedno, ono ekonomsko. Za „ozdravljenje“ gospodarstva, ne samo domaćeg nego i svjetskog, bit će potrebno malo više od obične injekcije, a baš kao i kod ljudi, trebamo spriječiti prenošenje negativnih trendova među gospodarskim granama i samim poduzećima. Stoga su, uz vrhunske liječnike, biologe, farmaceute i ostale znanstvenike, velike kompanije ključ povratka „u normalu“.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE Tihana Bevanda, dipl.iur.


PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.


VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa..110 Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2021. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH