NAČIN OSTVARENJA PRETPLATE NA ČASOPIS „FINANCIJSKI PROPISI I PRAKSA“ ZA 2022. GODINU


Poštovani , Slobodni smo, ovim putem, ponuditi Vam pretplatu na stručni časopis „Financijski propis i praksa“ u izdanju društva „Fircon“ d.o.o. Mostar za 2022. godinu.
Časopis „Financijski propis i praksa“ izlazi u kontinuitetu već 28 godina i predstavlja značajnu potporu i pomoć osobama koje se bave financijsko- računovodstvenim i poslovima iz oblasti radnog prava i trgovine.
Časopis je tako strukturiran da kroz stručne članke pruža konkretne i aktualne informacije vezane za primjenu propisa iz oblasti; računovodstva i revizije, javnih financija i poreza, gospodarskog prava i trgovine.
Posebno popularne su rubrike koje sadrže odgovore na pitanja obveznika iz oblasti; poreza i carine, radnog prava i trgovine, a koje pripremaju kompetentne osobe iz javne uprave ili afirmirani stručnjaci i suradnici Fircon.
Sadržaj časopisa i sažetke stručnih članaka je moguće provjeriti na web stranici društva. www.fircon.biz.

OSTVARENJE PRETPLATE ZA 2022. GODINU

Časopis „Financijski propisi i praksa se ne prodaje u slobodnoj prodaji već isključivo kroz sustav godišnje pretplate, koja uključuje 10 brojeva časopisa.
Svi zainteresirani pretplatu za 2022. godinu mogu ostvariti isključivo temeljem pisane popunjene i ovjerene narudžbenice.

Ukoliko pretplatu izvršite do 31. 12. 2022. godine ispostavit ćemo Vam račun-predujam za prosinac, po kojemu stječete pravo odbitka ulaznog PDV-a u prosincu 2021. godine, a u siječnju 2022. godine dobit ćete porezni račun na ime pretplate za 2021. godinu, s naznakom da je isti plaćen.

BONUSI

U sklopu pretplate pretplatnici ostvaruju pravo na povoljnije uvjete kod obavljanja usmenih konsultacija ili odgovora na pitanja pretplatnika i pravo na jedan besplatan pisani odgovor.

IZDANJA

U ponudi za 2022. godinu „Fircon“ će omogućiti pretplatu na pisano i elektronsko izdanje časopisa:
- Pretplata na časopis „Financijski propisi i praksa“- pisano izdanje za 2022. godinu iznosi 234,00 KM s uključenim PDV-om, a sadržava deset (10) brojeva časopisa.
- Pretplata na časopis „Financijski propisi i praksa“- elektronsko izdanje za 2022. godinu iznosi 150,00 KM s uključenim PDV-om, a sadržava deset (10) brojeva časopis.

Pozivom na ovu ponudu možete izvršiti uplatu pretplate s naznakom – pretplata na časopis „Financijski propisi i praksa“ za 2022. godinu.
Uplate pretplate možete izvršiti na transakcijske račune:
3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
3060010000794933- kod Addiko Bank d.d. Sarajevo

KONTAKT:

Adresa: „FIRCON“ d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava bb., 88000 Mostar
Tel: 036/333-065
e-mail: [email protected]
web adresa: www.fircon.biz

NAPOMENA: Sukladno Kriterijima za priznavanje stručnih časopisa za potrebe KPE članova računovodstvene profesije („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/09) i zaključku sa 39. sjednice Komisije za računovodstvo i reviziju BiH br. 82/09, časopis „Financijski propisi i praksa“ je priznat kao stručni časopis za potrebe kontinuirane profesionalne edukacije članova računovodstvene profesije te se pretplata na časopis priznaje kao 8 bodova/sati KPE.